O mně

Mgr. Michaela KillarováFormální vzdělání

 • Jsem absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii v institutu Gestalt Dialog (2007).
 • Magisterské studium psychologie jsem absolvovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2007).
 • Dále jsem absolvovala dlouhodobý Kurz krizové intervence (56 h, Yvonna Lucká a Luboš Kobrle), Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách (48 h) a Porozumění  traumatu a disociaci pomocí neurobiologie a vztahové vazby (Hana Vojtová) a pak celou řadu dalších kratších kurzů a výcviků (Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Dramaterapie, Hledání a léčba vnitřního dítěte, Hlas jako individualita, Všímavost a soucit v práci se sebou a druhými a další)
 • Od roku 2007 jsem zařazena do pětileté specializační přípravy v oboru klinická psychologie.
 • Odbornou supervizi získávám u Mgr. Jany Michalové a Mgr. Ivy Hinkové.

Pracovní zkušenosti a další informace

 • Během studia jsem pracovala jako psychoterapeut v chráněném bydlení pro závislé na alkoholu o. s. Lotos Brno, vedla kurzy zážitkové výchovy a kurz psychosociálního výcviku pro studenty sociální práce.
 • Po ukončení studia jsem pracovala jako psycholog v Dětském diagnostickém ústavu a poté jako psycholog a psychoterapeut v ambulanci klinického psychologa (Ostrava, Hranice na Moravě).
 • Dále jsem pracovala jako psycholog v Nemocnici Vazební věznice Brno na oddělení psychiatrie, v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence a v Dětském rehabilitačním stacionáři Medvídek.  Mou pracovní náplní byla individuální a párová psychoterapie, poradenství a psychologická diagnostika.
 • V současné době pracuji jako psycholog v Brně v denním stacionáři PN Černovice a provozuji soukromou praxi, kde se věnuji zejména psychologickému poradenství a psychoterapii.
 • Narodila jsem se v Brně, kde žiji a pracuji.
 • Jsem vdaná a společně s manželem vychováváme syna a dceru. K mým zálibám patří zahrada, vaření, tvořivé aktivity, četba a sport.

Odborné členství a etický kodex

 

Kontakt

Michaela Killarová
Gestalt psychoterapeutka
Kounicova 10, Brno
– 6 minut od České

Jak se ke mně dostanete?

e-mail: michaela@killarova.cz
tel.:775 505 138
Skype: michaela.killarova.cz

Pokud hledáte psychoterapeuta-muže tak doporučuji:

Mgr. Břetislav Passinger
Psychologické poradenství a psychoterapie
Kounicova 10, Brno