O mně

 • Mgr. Michaela KillarováJsem absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii v institutu Gestalt Dialog.
 • Absolvovala jsem celou řadu dalších kratších kurzů a výcviků (Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Dramaterapie, Hledání a léčba vnitřního dítěte, Hlas jako individualita…)
 • Své vzdělání si stále rozšiřují účastí na různých odborných kurzech a konferencích
 • Magisterské studium psychologie jsem absolvovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • Během studia jsem pracovala jako psychoterapeut v chráněném bydlení pro závislé na alkoholu o. s. Lotos Brno a vedla kurzy zážitkové výchovy a kurz psychosociálnícho výcviku pro studenty sociální práce.
 • Po ukončení jsem pracovala jako psycholog v Dětském diagnostickém ústavu a poté jako psycholog a psychoterapeut v ambulanci klinického psychologa (Ostrava, Hranice na Moravě). Dále jsem pracovala  v Nemocnici Vazební věznice Brno na oddělení psychiatrie a v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence.  Naposledy jsem pracovala v Dětském rehabilitačním stacionáři Medvídek.  Mou pracovní náplní byla individuální a párová psychoterapie, poradenství a psychologická diagnostika.
 • V současné době jsem na rodičovské dovolené a provozuji soukromou praxi, kde se věnuji zejména psychologickému poradenství a psychoterapii.
 • Od roku 2007 jsem zařazena do pětileté specializační přípravy v oboru klinická psychologie.
 • Řídím se etickým kodexem Asociace klinických psychologů ČR.
 • Chodím na pravidelné supervize k Mgr. Ivě Hinkové.
 • Narodila jsem se v Brně, kde žiji a pracuji.
 • Jsem vdaná a společně s manželem vychováváme syna. K mým zálibám patří zahrada, vaření, tvořivé aktivity, četba a sport.

Jsem členkou těchto odborných organizací

Kontakt

Michaela Killarová
Gestalt psychoterapeutka
Kounicova 10, Brno
– 6 minut od České

Jak se ke mně dostanete?

e-mail: michaela@killarova.cz
tel.: 775 505 138