Porodní trauma

Pokud se cítíte zasažená porodem, tak to tak je. Není důvod se překonávat a trápit se. Pomáhám ženám se s náročným nebo traumatizujícím porodem vyrovnat.

“Pokud se cítíte zasažená porodem, tak to tak je.”

Co je porodní trauma?

Porodní trauma je psychická zkušenost, která může proběhnout u porodu, který

 • skončil akutním zásahem (císařský řez, vakuoextraktor, použití kleští apod.)
 • obsahoval lékařské intervence, které jste prožívala jako zasahující (podání oxytocinu, nástřih hráze, tlačení)
 • byl provázen pocity ztráty kontroly, bezmoci, úzkosti a ohrožení
 • došlo k odloučení od dítěte
 • byl předčasný nebo uměle vyvolávaný
 • nedostala jste při něm dost podpory, necítila jste se vyslyšená a respektovaná
 • ale i “jen” u porodu, který nebyl takový v jaký jste doufala a představovala si

Projevy porodního traumatu

Výzkumy ukazují, že až 9 % žen, které porodily, zažívají psychické příznaky posttraumatické stresové poruchy. Dalších 9-18 % trpí některými z příznaků posttraumatické stresové poruchy.

Mezi časté důsledky porodního traumatu patří narušení důvěry v sebe a ve vlastní tělo, své mateřské kompetence a schopnosti se o dítě postarat. Někdy objevují se flashbacky z dění, vtíravé myšlenky a pocity. Bývá obtížné se koncentrovat na současnost a své potřeby. Chybí pocit dobré zkušenosti z porodu a může dojít k narušení pozitivní vazby k dítěti. Někdy dojde ke ztrátě chuti na sex nebo jejím změnám.

U lehčích forem obvykle převládá racionalizace zkušenosti jako nezbytné (např. život zachraňující) a akutní příznaky nejsou silné. Porod může zůstat neuzavřenou zkušeností, která snižuje schopnost ženy se o sebe postarat u dalšího porodu.

Zaměření terapeutické práce

Terapeutická práce je vždy zaměřená dle vašich potřeb a respektuje směr a tempo kterým chcete jít. Obvykle směřuje do oblastí

 • znovuzískání kontroly nad svými prožitky, emocemi a myšlenkami
 • obnovení důvěry ve vlastní tělo, své mateřské schopnosti a kompetence
 • přijetí porodního zážitku a sebe v něm takové jak to bylo
 • zkontaktování se s pozitivními stránkami porodu a nalezení způsobů jak celou zkušenost využít dále v životě

Pokud se cítíte zasažená porodem, tak to tak je. Není ale důvod se překonávat a trápit se. Ozvěte se pro podporu.

Kontakt

Michaela Killarová
Gestalt psychoterapeutka
Kounicova 10, Brno
– 6 minut od České

Jak se ke mně dostanete?

e-mail: michaela@killarova.cz
tel.:775 505 138
Skype: michaela.killarova.cz

Pokud hledáte psychoterapeuta-muže tak doporučuji:

Mgr. Břetislav Passinger
Psychologické poradenství a psychoterapie
Kounicova 10, Brno