Ceník

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Psychoterapii i další služby si hradí klient hotově.

  • Individuální sezení (50 min.) – 700,- Kč
  • Párová psychoterapie (80 min.) – 1000,- Kč
  • Psychologické vyšetření (testování, vyhodnocení dat, konzultace výsledků – celkem až 8 hod.)  – cena dle rozsahu a dohody
  • Výběr zaměstnanců (testování, vyhodnocení dat, konzultace výsledků)  – cena dle rozsahu a dohody

Slevy poskytuji ve výjimečných případech po individuální domluvě.

Zachování mlčenlivosti o všech záležitostech klienta je samozřejmostí. Vyjímkou je pouze tzv. ohlašovací povinnost trestného činu stanovená zákonem. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat třetím osobám jen v případě rozhodnutí soudu v trestním řízení.

V čem jsou výhody služby hrazené přímo klientem?

  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv (což může být spojeno s přísnějšími podmínkami)
  • přímá platba podporuje vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • podstatně kratší čekací doby, než jak tomu bývá v psychologických ambulancích se smlouvami se zdravotními pojišťovnami
  • chodíte na psychoterapii tak často jak potřebujete, ne tak často, jak je ochotná hradit vaše zdravotní pojišťovna
Kontakt

Michaela Killarová
Gestalt psychoterapeutka
Kounicova 10, Brno
– 6 minut od České

Jak se ke mně dostanete?

e-mail: michaela@killarova.cz
tel.:775 505 138
Skype: michaela.killarova.cz