Ceník a platby

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Psychoterapii i další služby si klient hradí přímo. Přijímám platby v hotovosti a převodem.

  • Individuální sezení (50 min.) – 900,- Kč
  • Párová psychoterapie (80 min.) – 1300,- Kč
  • Psychologické vyšetření (testování, vyhodnocení dat, konzultace výsledků – celkem až 8 hod.)  – cena dle rozsahu a dohody
  • Výběr zaměstnanců (testování, vyhodnocení dat, konzultace výsledků)  – cena dle rozsahu a dohody

Slevy poskytuji ve výjimečných případech po individuální domluvě.

Platební údaje

Platby probíhají převodem na účet, po setkání a dle dokladu k platbě. Platbu prosím zadejte ve stejný den. Platba kartou není možná.

Můžete také zaplatit hotově na místě. Preferuji ale výrazně platbu převodem.

Jaké jsou výhody psychologických služeb hrazených přímo klientem?

Zachování mlčenlivosti o všech záležitostech klienta je samozřejmostí. Vyjímkou je pouze tzv. ohlašovací povinnost trestného činu stanovená zákonem. Údaje z dokumentace klienta se mohou dostat třetím osobám jen v případě rozhodnutí soudu v trestním řízení.

Přímo hrazené psychologické služby mají ve srovnání s návštěvou lékařského zařízení některé výhody:

  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv (což může být spojeno s přísnějšími podmínkami)
  • přímá platba vás podporuje v motivaci k terapii
  • podstatně kratší čekací doby, než jak tomu bývá v psychologických ambulancích se smlouvami se zdravotními pojišťovnami
  • chodíte na psychoterapii tak často jak potřebujete, ne tak často, jak je ochotná hradit vaše zdravotní pojišťovna
Kontakt

Michaela Killarová
Gestalt psychoterapeutka
Kounicova 10, Brno
– 6 minut od České

Jak se ke mně dostanete?

e-mail: michaela@killarova.cz
tel.:775 505 138
Skype: michaela.killarova.cz

Pokud hledáte psychoterapeuta-muže tak doporučuji:

Mgr. Břetislav Passinger
Psychologické poradenství a psychoterapie
Kounicova 10, Brno